776 000 503 info@leaseback.cz Kontakt

Od září 2022 Milostivé léto
nabízí druhou šanci pro dlužníky

Milostivé léto II – druhá a na dlouhou dobu také poslední akce, která umožní zaplatit u některých exekucí pouze jistinu. Statisícům lidí, kteří jsou v exekuci, umožní splatit dluhy bez pokut, úroků a nákladů v nalézacím a exekučním řízení! K ukončení exekuce bude stačit zaplatit pouze původní dluh + poplatek za zastavení exekuce, který se navýšil na 1815 Kč (včetně DPH).

Milostivé léto sníží dluhy na minimum

Milostivé léto představuje jedinečnou šanci pro lidi v exekuci, kteří mají zájem se dostat z finančních problémů a začít žít nový „normální“ život bez dluhů, komplikací a nástrah v exekučním řízení. Pokračování Milostivého léta sice dluhy neodpustí, ale umožní u některých exekucí snížit dluh na minimum! A to za to stojí!

Milostivé léto v exekucích

Časově omezená AKCE!

Od 1. září 2022 se rozběhne druhé kolo Milostivého léta! V praxi to znamená, že lidé v exekuci mají pouze tři měsíce na to, aby během tohoto období zaplatili své exekuce vůči státu, veřejnoprávním institucím, dopravním podnikům, zdravotním pojišťovnám, nemocnicím, technickým službám, energetickým společnostem v rukách státu – ČEZ nebo samosprávám.

Tato akce se vztahuje také na exekuce vedené z důvodů nezaplacených poplatků vůči České televizi, Českému rozhlasu nebo nezaplacení nájmu v obecních bytech.

Druhé Milostivé léto je v podstatě prodloužením prvního Milostivého léta o další tří měsíce. Funguje s menšími změnami prakticky stejně a vztahuje se pouze na exekuce, které byly zahájeny před datem 28. října 2021!

Zpětný výkup nemovitostí

Peníze ihned, bez registru a prokazování příjmu! Využijte Milostivého léta a vyplaťte si dluhy a exekuce na nemovitosti! Nemovitost prodáte, nadále užíváte a pak znovu například přes hypotéku koupíte zpět.

Na jaké dluhy se Milostné léto nevztahuje

Milostivé léto se může uplatnit pouze na exekuce, které řeší soudní exekutoři! Nevztahuje se na exekuce daňové nebo správní. Taktéž se Milostivé léto netýká exekucí, kde věřitel je soukromý subjekt např. banka, nebankovní společnost, mobilní operátor, soukromá osoba apod.

Odpuštění dluhů se nevztahuje také na pohledávky na výživném, na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníkovi uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, dále na pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a na pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.

Milostivé léto se nevztahuje na lidi, kterým soud schválil oddlužení.

Ke kterým změnám došlo

Původní pravidla Milostivého léta z minulého roku byla zčásti upravena.

  • Paušální náhrada nákladů za ukončení exekuce byla zdvojnásobena a činí nyní 1 815 Kč včetně DPH
  • Dlužník bude muset písemně v termínu 1. září – 30. listopadu 2022 soudnímu exekutorovi sdělit, že žádá zaplatit exekuci dle právní úpravy Milostivého léta.
  • Soudní exekutoři budou mít povinnost reagovat na písemné dotazy dlužníků do 15 dnů. Pokud exekutor tak neučiní, bude lhůta prodloužena o počet dní, kdy nebyla odpověď doručena.
  • Byly vyjasněny některé sporné záležitosti u penále, které je vždy označeno za příslušenství. Problémy s vyplacením dluhů u zdravotních pojišťoven.

Jak u Milostivého léta postupovat

1. Zjištění výše jistiny

Na začátku je nejdůležitější znát výši původního dluhu, tedy jistinu. Pokud jste již dluh částečně uhradili, může být jistina nižší, než byla původní výše dluhu. Pojem „jistina“ je původní dlužná částka bez pokut, úroků z prodlení, nákladů v nalézacím a exekučním řízení.

Doporučujeme, abyste v termínu 1. září - 30. listopadu 2022 napsali exekutorovi doporučený dopis s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny z důvodu jejího uhrazení dle právní úpravy Milostivého léta. Exekutor vám musí odpovědět do 15 dnů.

2. Zaplacení exekuce

Jakmile se dozvíte od exekutora výši zbývající jistiny, tedy jakou částku máte v rámci Milostivého léta zaplatit, neváhejte a okamžitě dluh uhraďte. Nesmíte ale zapomenout, že k této částce musíte připočíst poplatek za zastavení exekuce ve výši 1500 Kč + DPH, tedy 1815 Kč.

Co bude po zaplacení?

Po zaplacení exekuce nebude exekutor v exekuci samozřejmě pokračovat. Právní úprava je postavena na tom, že při splnění podmínek Milostivého léta exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení příslušenství. Ve standardní lhůtě max. dvou měsíců vydá rozhodnutí o zastavení exekuce a v písemné formě ho rozešle bez zbytečného odkladu dlužníkovi a všem subjektům či osobám, kterým doručil exekuční příkaz (např. zaměstnavatel, ČSSZ, banka, katastr nemovitostí atd.).

Váš majetek bude odblokován, skončí exekuční srážky ze mzdy a blokace bankovního účtu.

Výkup nemovitostí s nájmem

Výkup nemovitostí s nájmem

Chcete si snížit exekuce až o 90 % pomocí Milostivého léta? Nemůžete sehnat v termínu 1. září 2022 – 30. listopadu 2022 potřebnou finanční hotovost? Nikde vám nepůjčí? Se zpětným výkupem nemovitostí získáte peníze ihned a bez ztráty bydlení.

Výkup s nájmem
Výpočet exekučních srážek ze mzdy

Výpočet exekuce 2022

Exekuce 2022. Kalkulačka pro výpočet exekuce s aktualizací od 1. dubna 2022. Jak vysokou částku vám exekutor v exekučním řízení srazí ze mzdy si spočítáte s naší kalkulačkou.

Spočítat exekuci
Prodej domu a bytu bez realitky

Prodej nemovitostí bez realitky

Prodejte svou nemovitost ihned, bez realitky a její provize! Neplaťte zbytečně provizi, která je v průměru okolo 4 % z prodeje nemovitosti. Získejte nezávaznou nabídku zdarma a rozhodněte se, jakým způsobem nemovitost prodáte.

Prodat bez realitky

Časté dotazy k Milostivému létu II


Co je Milostivé léto II?

Milostivé léto 2022 je časově omezená akce, která se už nebude v exekucích zřejmě opakovat! Statisícům lidí umožní v období tří měsíců splatit dluhy, které jsou již vymáhány exekutory, a to bez navýšení! Stačí zaplatit jistinu (původní dluh) + poplatek ve výši 1 815 Kč za zastavení exekuce.

Kdy začíná akce Milostivé léto 2022?

V období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 můžete využít této jedinečné příležitosti.

Kolik můžu s Milostivým létem ušetřit?

Milostivé léto vám pomůže snížit dluhy třeba až o 90 %! Zaplatíte pouze jistinu + jednorázový poplatek 1 815 Kč, který slouží k zastavení exekuce. Pokuty, úroky z prodlení, náklady v nalézacím a exekučním řízení budou vám prominuty!

Jaké exekuce můžete vyplatit?

Milostivé léto se týká pouze exekucí, které mají lidé u veřejnoprávních institucí, institucí s jakýmkoliv státním podílem nebo podniků s účastí města či obce.

Vyplatit můžete dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, jízdu načerno v hromadné dopravě, dluhy za energie vůči společnosti ČEZ a.s., neuhrazené poplatky za komunální odpad a dluhy na nájemném, kde je pronajímatelem město či obec.