Co je list vlastnictví a k čemu slouží

Výpis z katastru nemovitostí

Vyhlédli jste si pozemek a chcete začít stavět? Chcete si koupit dům nebo byt v osobním vlastnictví? Potřebujete zjistit majitele konkrétní nemovitosti? Tak nejen k těmto účelům bude potřebovat list vlastnictví. Výpis z katastru nemovitostí obsahuje soupis nemovitostí, které v daný čas, v daném okrese, obci a katastrálním území patří určitému vlastníkovi či vlastníkům.

Katastr nemovitostí

Získejte rychle, zdarma a bez registrace potřebné informace z katastru nemovitostí. Internetová aplikace Nahlížení do katastru vám umožní získat vybrané informace o pozemcích, vybraných stavbách a o jejich vlastnících.

Prodej bez realitky


Prodej vašeho domu a bytu za maximum bez realitky a provize. Peníze ihned.

Více informací

Exekuce 2024


K jakým změnám došlo u exekucí v roce 2024? Novela Exekučního řádu v praxi.

Více informací

Seznam Bank v ČR


Přehledný seznam bankovních institucí, které působí na území České republiky.

Seznam bank

Výkup bez stěhování


Prodejte váš dům nebo byt a bydlete v nemovitosti nadále formou nájmu.

Více informací

Neodkládejte řešení exekucí

Řešíme komplikované životní situace i bez ztráty nemovitosti.

Co je list vlastnictví

List vlastnictví je veřejná listina, na které jsou zapsány všechny důležité informace o nemovitostech uvedených na této listě. Jedná se například o údaje, kdo je vlastník nemovitosti, jestli je na nemovitosti omezení vlastnických práv v podobě zástavního práva, nařízené exekuce nebo věcného břemene apod.

Co obsahuje list vlastnictví

V listu vlastnictví zjistíte veškeré informace týkající se všech nemovitostí uvedených na tomto výpisu. List vlastnictví obsahuje „hlavičku a patičku“ a zbylá část výpisu je rozdělena do sedmi částí označeny písmeny A, B, B1, C, D, E a F. Pokud některá číselná část A-F je nevyplněna, je uvedeno „bez zápisu“.

Co katastr eviduje

V katastru nemovitostí jsou evidovány osobní údaje vlastníků a vlastnická práva, která se k dané nemovitosti vztahují. Jde například o různá zástavní práva (hypotéka, zástavní právo smluvní …), břemena či jiná omezení (nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení dražby …), která mohou omezit či zkomplikovat koupi nebo prodej nemovitosti.

Rozdělení LV:

Hlavička

V této části LV najdete datum a čas, ke kterému byly údaje evidovány. Dále informace, ve kterém okrese, obci a katastrálním území se nemovitosti uvedené ve výpisu nacházejí. Nedílnou součásti hlavičky je také číslo LV, které je unikátní v rámci katastrálního území.

Část A – Vlastník

Část A obsahuje jméno, adresu trvalého bydliště, rodné číslo majitele či spoluvlastníků nemovitostí. U právnických osob se uvádí název firmy a její IČ.

Část B – Nemovitosti

Tato část obsahuje informace o nemovitosti – pozemky, parcely, výměry, druh pozemku, způsob využití a způsob ochrany.

Část B1 – Jiná práva

V této části se zapisují jiná práva, která se vztahují k nemovitostem uvedených na LV. Tato část je vyhrazena evidenci věcných práv, která slouží ve prospěch nemovitosti. Jedná se typicky o služebnost stezky a cesty, která vlastníka nemovitosti opravňuje při přístupu ke své nemovitosti k chůzi nebo jízdě přes cizí pozemky.

Část C – omezení nemovitosti

Část C je opakem části B1. Do této části se zapisují věcná práva k věci cizí, která nemovitost zatěžují a mají často vliv i na cenu nemovitosti. Jde například o obývání nemovitosti třetí osobou na základě služebnosti bytu, strpění chůze a jízdy souseda apod. Do této části se zapisují i zástavní práva smluvní (hypotéka), nařízené exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení dražby, zákaz zcizení či zatížení apod.

Část D – jiné zápisy

V této části se uvádí některé plomby, poznámky a upozornění. Např. žaloba na určení vlastnictví nemovitosti apod.

Část E – Nabývací tituly

V tomto oddíle najdete podklady k zápisům, na základě, kterých jsou majitelé zapsaní na LV. Nabývacím titulem může být kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví, usnesení o příklepu v případě nabytí nemovitosti v dražbě nebo usnesením soudu apod.

Část F – Informace o BPEJ

Zde najdete vztah bonitovaných půdně ekologických (BPEJ) k parcelám. BPEJ představuje číslo, které vyjadřuje určitou kvalitu půdy.

Patička

V patičce nejdete informace, kdo výpis vyhotovil (katastrální úřad, zhotoveno dálkovým přístupen apod.) a datum a čas vyhotovení.

Jak získat list vlastnictví

O výpis z katastru nemovitostí si můžete zažádat na několik místech za menší poplatek.

  • Na katastrálních úřadech
  • Na katastrálních úřadech
  • Online přes internet
  • U notáře či jiných právnických osob

Jak zjistit vlastníka nemovitosti podle jména?

V bezplatné verzi aplikace nahlížení do KN není možné vyhledávat podle jména a příjmení majitelů. Tato bezplatná verze tuto službu neumožňuje. To samé platí i pro vyhledání nemovitostí podle názvu firem. Vyhledání podle jména či názvu firmy je možné pouze v aplikaci Dálkový přístup do katastru nemovitostí. Služby jsou ale zpoplatněny.

Kdy je zapotřebí list vlastnictví?

Výpis z katastru nemovitostí budete potřebovat pro tyto účely

  • Při koupi a prodeji nemovitosti
  • Při žádosti o stavební povolení
  • Při ohlášení stavby
  • Při prokazování majetku
  • Při žádosti o hypoteční úvěr
Prodejte svou nemovitost ihned bez realitní kanceláře

Dražby nemovitostí

Nenechte si vydražit nemovitost za zlomek její hodnoty! S výkupem nemovitosti získáte více financí a možnost nemovitost užívat nadále formou nájmu. Existují i jiná řešení, kde získáte více finančních prostředků i bez ztráty nemovitosti.

Více informací
Zpětný výkup nemovitostí formou nájmu a možností zpětného odkupu
Nahlížení do katastru

Online nahlížení do Katastru nemovitostí KN podle adresy, jména, LV, jednotky a katastrální mapy. Získejte informace rychle a zdarma.

Více informací