776 000 503 info@leaseback.cz Kontakt

Dražba nemovitostí

Dražby nemovitostí některým podnikatelům a jedincům generují vysoké zisky, a to na úkor zadlužených lidí, kteří díky dražbě přijdou o nemovitost a bydlení. Nenechte si vydražit nemovitost za zlomek její hodnoty! S výkupem nemovitosti získáte více financí a možnost nemovitost užívat nadále formou nájmu.

Když exekuce přerostou přes hlavu!

I dluh, který se jeví v počáteční fázi jako malý, vás může ve velmi krátkém čase připravit o nemovitost. Je to díky rychle narůstajícím smluvním úrokům, pokutám, nákladům v nalézacím řízení a extrémnímu navýšení v exekučním řízení. Exekuce začíná obstavením účtu a exekučními srážkami ze mzdy. V případě, že prostředky na účtu či srážky ze mzdy nejsou v krátké době dostačující k úhradě celé exekuce, přikročí exekutor k dražbě movitého a nemovitého majetku.

Proč je dražba pro dlužníka nejméně výhodná?

Vyvolávácí cena

Určuje se dle znaleckého posudku, který je v reálu nižší než aktuální cena nemovitosti. A vyvolávací cena? V rozmezí 25-75 % znaleckého posudku.

Dražbou to nekončí

Často se stává, že výtěžek z dražby po odečtení nákladů v exekuci není dostačující na doplacení všech dluhů a v exekuci je nadále pokračováno.

Náklady vymáhání

Jen v nalézacím řízení se dluh navýší několikanásobně, a to nemluvíme o nákladech v exekučním řízení, odměně exekutora a dražitele.

Kolik stojí vymáhání dluhu!

V úvodu je třeba připomenout „Čím dříve dluhy zaplatíte, tím více ušetříte!“ Vymáhání dluhu se během poměrně krátké doby navýší několikanásobně, a to díky smluvním úrokům z prodlení, pokutám, nákladům v nalézacím a exekučním řízení a nákladům za provedení dražby!

Jen smluvní pokuta, jedna z mnoha položek, dokáže zvýšit původní dluh více než dvojnásobně. Pro představu: Budete-li dlužit 50 000 Kč a v prodlení budete jen jeden rok, zaplatíte na zákonných úrocích a smluvní pokutě 0,3 % denně z dlužné částky navíc, cca 60 000 Kč. V okamžiku už dlužíte 110 000 Kč! A to je částka bez dalších nákladů!

Z výtěžku dražby, tedy ceny, za kterou se nemovitost v dražbě prodá, se odečtou nejdříve náklady dražby (cca 15 % z vydražené částky), náklady exekuce a odměna exekutora! Po odečtení těchto přímo astronomických nákladů opravdu nezbude mnoho na zaplacení původního dluhu.

Po odečtení všech nákladů v nalézacím a exekučním řízení, včetně provedení dražby, se částka, za kterou se nemovitost vydražila, sníží na pouhých 20-25 %! Tato „zanedbatelná částka“ slouží k pokrytí zbylých pohledávek.

Je častým pravidlem, že peníze z výtěžku dražby nepostačí na zaplacení všech dluhů a v exekucích je nadále pokračováno např. srážkami z platu či zabavení zbylých věcí v domácnosti.

Velmi často se stává, že dlužník přijde o střechu nad hlavou spolu s celou rodinou a původní dluhy zůstanou!

Jak zastavit dražbu nemovitosti

Naštěstí jsou i jiná řešení, jak zachránit nemovitost před nevýhodnou dražbou! Protože i špatná finanční situace, která se jeví na začátku jako neřešitelná, může mít řešení s dobrým koncem!

1

Půjčka od rodiny

Pokud patříte do skupiny, která má movité a ochotné členy rodiny poskytnout potřebnou hotovost na úhradu dluhů, máte částečně vyhráno. S největší pravděpodobností vám půjčí bezúročně a s podmínkami, které vám neposkytne ani banka.

2

Nebankovní půjčka

Máte-li dluhy, na půjčku v bance zapomeňte! Určitým řešením je nebankovní půjčka, u které můžete získat potřebné finanční prostředky. Mějte na paměti, že dle zákona musíte prokázat příjmy. Nevýhodou půjčky je poskytnutí finančních prostředků zpravidla do 50 % odhadu nemovitosti.

3

Dočasný výkup s nájmem

Jedná se o produkt, který je velmi podobný zpětnému leasingu nemovitostí. Nemovitost prodáte a ze získaných finančních prostředků si zaplatíte všechny dluhy. A to vše bez ztráty bydlení, nuceného stěhování a prokazování vašich příjmů! V nemovitosti nadále bydlíte v nájmu s možností odkoupení nemovitosti zpět do vašeho vlastnictví!

4

Insolvence

Zřejmě poslední možností oddálení dražby je podání návrhu na oddlužení. V insolvenčním řízení musíte počítat s tím, že insolvenční správce prodá vaši nemovitost. Insolvence je výhodná ve chvíli, kdy vaše dluhy převyšují hodnotu nemovitosti. Po prodeji nemovitosti v insolvenci vám další neuhrazené pohledávky zanikají. V případě, že dluhy jsou nižší, než je hodnota nemovitosti, doporučujeme využít dočasný výkup s nájmem.

Neodkládejte řešení exekucí!

Řešíme komplikované finanční situace bez ztráty bydlení.

Za jakou cenu se může nemovitost vydražit

Nemovitost se prodá v dražbě samozřejmě za co nejvyšší cenu, tedy nabídku. Samotná dražba začíná nejnižším podáním, které představuje minimální částku, za kterou je možné nemovitost vydražit. Nejnižší podání v dražbě je dle zákona stanoveno následovně:

První kolo dražby začíná na 2/3 hodnoty znaleckého posudku, který je v reálu nižší, než je aktuální hodnota nemovitosti. Pokud se nemovitost v prvním kole nevydraží, je v druhém kole nejnižší podání sníženo na polovinu znaleckého posudku. V třetím kole na 40 % posudku, ve čtvrtém kole dražby na 30 % a v pátém kole na 25 % posudku.

Jak se rozdělí peníze z dražby

Jakmile vydražitel ve stanovené lhůtě doplatí nejvyšší podání a usnesení o příklepu nabude právní moci, je nutné rozdělit peníze získané z dražby (výtěžku).

Exekutor všechny řádně přihlášené pohledávky zařadí do takzvaných skupin, které jsou dané zákonem a určí pořadí, v jakém budou pohledávky postupně uspokojovány z výtěžku. Pokud částka z výtěžku není dostačující k uspokojení některých pohledávek, bude v exekuci u těchto pohledávek pokračováno nadále.

V případě, že výtěžek z dražby je natolik vysoký, že je schopný pokrýt zbylé pohledávky, budou exekuce ukončeny a zbylá část výtěžku dlužníkovi vyplacena.

Rozdělení výtěžku dražby do skupin

 • 1. Skupina:
  Pohledávka exekutora: odměna exekutora, náklady v exekučním řízení a náklady dražby
 • 2. Skupina:
  Pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníkovi jednotky, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky,
 • 3. Skupina:
  Pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužících ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,
 • 4. Skupina:
  Pohledávka oprávněného (věřitele), pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný (věřitel), a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva,
 • 5. Skupina:
  Pohledávky nedoplatků výživného,
 • 6. skupina:
  Pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení,
 • 7. skupina:
  Pohledávky náhrady újmy na zdraví způsobené trestným činem,
 • 8. skupina:
  Ostatní pohledávky (§ 337c odst. 1 o. s. ř.).

Jakou odměnu
má exekutor

Zákonná odměna soudního exekutora je definována vyhláškou č. 330/2001 Sb. o odměně a náhradách soudního exekutora.

Odměna exekutora je vypočítána z vymožené částky, do které se nezapočítávají náklady exekuce ani náklady oprávněného.

Do výše 3 milionů korun se jedná o odměnu ve výši 15 % z vymáhané částky, minimálně 2 000 Kč, a paušální náklady řízení ve výši 3 500 Kč + příslušná sazba DPH.
Vymáhaná částka
VYPOČÍTAT

Zastavíme dražbu bytu a domu

Doplatíme vám dluhy a vyřešíme vaší finanční situaci

Řešte své dluhy včas!

Je vždy lepší řešit finanční problémy včas, jinak se z toho nedostanete. Pravidlo „Čím dříve to vyřešíte, tím více ušetříte“ platí zde dvojnásob! S dočasným výkupem můžete mít peníze do pár dnů a vše zachránit!

Dražby nemovitostí

Služby
zdarma

Všechny naše služby jsou pro vás zdarma

Zastavení
dražby

Expresní řešení zastavení dražby do 48 hodin

Bez
exekucí

Život bez strachu z exekutora, dluhů a exekucí

Bez
stěhování

Nikde se nemusíte stěhovat, bydlíte v nájmu

Dočasný
výkup

Zpětný odkup nemovitosti do vašeho vlastnictví

Chci nezávaznou nabídku

Co vás zajímá ohledně dražby nemovitostí


Dražbu mám za pár dnů, dokážete mi pomoci?

Pokud nás budete kontaktovat ihned, tak vám dokážeme pomoci. Expresní řešení a konzultace zdarma jsou u nás samozřejmostí.

Jak zachráním nemovitost před dražbou?

Vše se odvíjí od výše zadlužení a hodnoty nemovitosti. Dluhy do 40 % odhadu nemovitosti doporučujeme řešit nebankovní půjčkou (dle zákona u každé půjčky musíte doložit příjmy). Dluhy do 70-80 % odhadu nemovitosti je vhodné řešit pomocí dočasného výkupu nemovitostí. Nemovitost prodáte a bydlíte nadále v nájmu s možností odkupu zpět do vašeho vlastnictví. Pokud dluhy atakují hranici 100 % a více, doporučujeme řešit problémy insolvencí, nikdy ne dražbou!

Co se stane, pokud částka z dražby nepokryje všechny dluhy?

Poměrně častá situace, kdy výtěžek z dražby pokryje jen náklady exekučního řízení, odměnu exekutora a náklady dražby. Zbylá část z výtěžku dražby často nestačí na pokrytí zbylých závazků či dokonce dluhu, kvůli kterému se draží. V případě, že exekuce nejsou zaplaceny v plné výši, je v exekucích nadále pokračováno např. srážkami ze mzdy, mobiliární exekucí atd.

V nemovitosti, která jde do dražby, bydlí rodiče, vystěhují je?

Pokud mají rodiče věcné břemeno na dožití, tak dražba nemovitosti nemá na to žádný vliv a vydražitel je musí přijmout v plném rozsahu. Rodiče nebo osoby s právem věcného břemene mohou tedy v nemovitosti bydlet nadále. Otázkou ale je, jaké plány má nový majitel nemovitosti. Jsou situace, kdy osoby s právem dožití raději samy opustí nemovitost, než aby nadále snášely nesnesitelné „zacházení“ ze strany nového majitele.

Co se stane, když se odmítnu z nemovitosti vystěhovat?

V takové situaci má nový majitel právo na vás podat návrh na exekuci na vyklizení nemovitosti (domu či bytu) a vybrat si exekutora, který za asistence policie toto provede. Tato „akce“ bude pro vás znamenat další dluhy, protože náklady na vyklizení budete platit zase a pouze vy!

Po vydražení nemovitosti mám právo na náhradní bydlení?

V případě, že máte v nemovitosti trvalý pobyt, je povinností exekutora zajistit vám ubytování. Bohužel, exekutor může zvolit jakoukoliv kategorii ubytování. Takže počítat můžete s ubytováním někde na ubytovně. A tím „dle zákona“ exekutorovi povinnost vám sehnat bydlení z jeho strany končí!