Jak zabránit prodeji nemovitosti v dražbě

Dražba nemovitostí

Dražby nemovitostí některým podnikatelům a jedincům generují vysoké zisky, a to na úkor zadlužených lidí, kteří díky dražbě přijdou o nemovitost a bydlení. Nenechte si vydražit nemovitost za zlomek její hodnoty! S výkupem nemovitosti získáte více financí a možnost nemovitost užívat nadále formou nájmu.
Chci nezávaznou nabídku

Když exekuce přerostou přes hlavu!

I dluh, který se jeví v počáteční fázi jako malý, vás může ve velmi krátkém čase připravit o nemovitost. Je to díky rychle narůstajícím smluvním úrokům, pokutám, nákladům v nalézacím řízení a extrémnímu navýšení v exekučním řízení. Exekuce začíná obstavením účtu a exekučními srážkami ze mzdy. V případě, že prostředky na účtu či srážky ze mzdy nejsou v krátké době dostačující k úhradě celé exekuce, přikročí exekutor k dražbě movitého a nemovitého majetku.

Proč je dražba pro dlužníka nejméně výhodná?

Výkup zadlužených nemovitostí v exekuci

Vyvolávácí cena

Se určuje dle znaleckého posudku a v jakém kole dražby se nemovitost nachází (1-5 kolo dražby). Vyvolávací cena v rozmezí 25-75 % odhadu.

Peníze ihned za prodej vaší nemovitosti

Dražbou to nekončí

Často se stává, že výtěžek z dražby po odečtení nákladů v exekuci není dostačující na doplacení všech dluhů a v exekuci je nadále pokračováno.

Zpětný výkup nemovitostí s možností nájemního bydlení

Náklady vymáhání

Jen v nalézacím řízení se dluh navýší několikanásobně, a to nemluvíme o nákladech v exekučním řízení, odměně exekutora a dražitele.

Kolik stojí vymáhání dluhu!

V úvodu je třeba připomenout „Čím dříve dluhy zaplatíte, tím více ušetříte!“ Vymáhání dluhu se během poměrně krátké doby navýší několikanásobně, a to díky smluvním úrokům z prodlení, pokutám, nákladům v nalézacím a exekučním řízení a nákladům za provedení dražby!

Jen smluvní pokuta, jedna z mnoha položek, dokáže zvýšit původní dluh více než dvojnásobně. Pro představu: Budete-li dlužit 50 000 Kč a v prodlení budete jen jeden rok, zaplatíte na zákonných úrocích a smluvní pokutě 0,3 % denně z dlužné částky navíc, cca 60 000 Kč. V okamžiku už dlužíte 110 000 Kč! A to je částka bez dalších nákladů!

Po odečtení všech nákladů v nalézacím a exekučním řízení, včetně provedení dražby, se částka, za kterou se nemovitost vydražila, sníží na pouhých 20-25 %! Tato „zanedbatelná částka“ slouží k pokrytí zbylých pohledávek.

Je častým pravidlem, že peníze z výtěžku dražby nepostačí na zaplacení všech dluhů a v exekucích je nadále pokračováno např. srážkami z platu či zabavení zbylých věcí v domácnosti.

Velmi často se stává, že dlužník přijde o střechu nad hlavou spolu s celou rodinou a původní dluhy zůstanou!

1

Půjčka od rodiny

Pokud patříte do skupiny, která má movité a ochotné členy rodiny poskytnout potřebnou hotovost na úhradu dluhů, máte částečně vyhráno. S největší pravděpodobností vám půjčí bezúročně a s podmínkami, které vám neposkytne ani banka.

2

Nebankovní půjčka

Máte-li dluhy, na půjčku v bance zapomeňte! Určitým řešením je nebankovní půjčka, u které můžete získat potřebné finanční prostředky. Mějte na paměti, že dle zákona musíte prokázat příjmy. Nevýhodou půjčky je poskytnutí finančních prostředků zpravidla do 50 % odhadu nemovitosti.

3

Dočasný výkup s nájmem

Jedná se o produkt, který je velmi podobný zpětnému leasingu nemovitostí. Nemovitost prodáte a ze získaných finančních prostředků si zaplatíte všechny dluhy. A to vše bez ztráty bydlení, nuceného stěhování a prokazování vašich příjmů! V nemovitosti nadále bydlíte v nájmu s možností odkoupení nemovitosti zpět do vašeho vlastnictví!

4

Insolvence

Zřejmě poslední možností oddálení dražby je podání návrhu na oddlužení. V insolvenčním řízení musíte počítat s tím, že insolvenční správce prodá vaši nemovitost. Insolvence je výhodná ve chvíli, kdy vaše dluhy převyšují hodnotu nemovitosti. Po prodeji nemovitosti v insolvenci vám další neuhrazené pohledávky zanikají. V případě, že dluhy jsou nižší, než je hodnota nemovitosti, doporučujeme využít dočasný výkup s nájmem.

Neodkládejte řešení exekucí

Řešíme komplikované životní situace i bez ztráty nemovitosti.

Za jakou cenu se může nemovitost vydražit

Nemovitost se prodá v dražbě samozřejmě za co nejvyšší cenu, tedy nabídku. Samotná dražba začíná nejnižším podáním, které představuje minimální částku, za kterou je možné nemovitost vydražit. Nejnižší podání v dražbě je dle zákona stanoveno následovně:

První kolo dražby začíná na 2/3 hodnoty znaleckého posudku, který je v reálu nižší, než je aktuální hodnota nemovitosti. Pokud se nemovitost v prvním kole nevydraží, je v druhém kole nejnižší podání sníženo na polovinu znaleckého posudku. V třetím kole na 40 % posudku, ve čtvrtém kole dražby na 30 % a v pátém kole na 25 % posudku.

Jak se rozdělí peníze z dražby

Jakmile vydražitel ve stanovené lhůtě doplatí nejvyšší podání a usnesení o příklepu nabude právní moci, je nutné rozdělit peníze získané z dražby (výtěžku).

Exekutor všechny řádně přihlášené pohledávky zařadí do takzvaných skupin, které jsou dané zákonem a určí pořadí, v jakém budou pohledávky postupně uspokojovány z výtěžku. Pokud částka z výtěžku není dostačující k uspokojení některých pohledávek, bude v exekuci u těchto pohledávek pokračováno nadále.

V případě, že výtěžek z dražby je natolik vysoký, že je schopný pokrýt zbylé pohledávky, budou exekuce ukončeny a zbylá část výtěžku dlužníkovi vyplacena.

Rozdělení výtěžku dražby do skupin

 • 1. Skupina:
  Pohledávka exekutora: odměna exekutora, náklady v exekučním řízení a náklady dražby.
 • 2. Skupina:
  Pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníkovi jednotky, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky.
 • 3. Skupina:
  Pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužících ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,
 • 4. Skupina:
  Pohledávka oprávněného (věřitele), pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný (věřitel), a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva.
 • 5. Skupina:
  Pohledávky nedoplatků výživného.
 • 6. skupina:
  Pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
 • 7. skupina:
  Pohledávky náhrady újmy na zdraví způsobené trestným činem.
 • 8. skupina:
  Ostatní pohledávky (§ 337c odst. 1 o. s. ř.).

Jakou odměnu
má exekutor

Zákonná odměna soudního exekutora je definována vyhláškou č. 330/2001 Sb. o odměně a náhradách soudního exekutora.
Odměna exekutora je vypočítána z vymožené částky, do které se nezapočítávají náklady exekuce ani náklady oprávněného.
Do výše 3 milionů korun se jedná o odměnu ve výši 15 % z vymáhané částky, minimálně 2 000 Kč, a paušální náklady řízení ve výši 3 500 Kč + příslušná sazba DPH.
Výpočet nezahrnuje náklady exekuce, které jsou rovněž součástí exekučního řízení!
Vymáhaná částka
VYPOČÍTAT

Zastavíme dražbu bytu a domu

Doplatíme vám dluhy a vyřešíme vaší finanční situaci

Řešte své dluhy včas!

Je vždy lepší řešit finanční problémy včas, jinak se z toho nedostanete. Pravidlo „Čím dříve to vyřešíte, tím více ušetříte“ platí zde dvojnásob! S dočasným výkupem můžete mít peníze do pár dnů a vše zachránit!

Služby zdarma

Všechny naše služby jsou pro vás zdarma

Zastavení dražby

Expresní řešení zastavení dražby do 48 hodin

Bez exekucí

Život bez strachu z exekutora, dluhů a exekucí

Bez stěhování

Nikde se nemusíte stěhovat, bydlíte v nájmu

Dočasný výkup

Zpětný odkup nemovitosti do vašeho vlastnictví

Transparentní podmínky

Smlouvy si můžete prostudovat, případně konzultovat s advokátem.

Co vás zajímá ohledně dražby nemovitostí

Pokud nás budete kontaktovat ihned, tak vám dokážeme pomoci. Expresní řešení a konzultace zdarma jsou u nás samozřejmostí.

Vše se odvíjí od výše zadlužení a hodnoty nemovitosti. Dluhy do 40 % odhadu nemovitosti doporučujeme řešit nebankovní půjčkou (dle zákona u každé půjčky musíte doložit příjmy). Dluhy do 70-80 % odhadu nemovitosti je vhodné řešit pomocí dočasného výkupu nemovitostí. Nemovitost prodáte a bydlíte nadále v nájmu s možností odkupu zpět do vašeho vlastnictví. Pokud dluhy atakují hranici 100 % a více, doporučujeme řešit problémy insolvencí, nikdy ne dražbou!

Poměrně častá situace, kdy výtěžek z dražby pokryje jen náklady exekučního řízení, odměnu exekutora a náklady dražby. Zbylá část z výtěžku dražby často nestačí na pokrytí zbylých závazků či dokonce dluhu, kvůli kterému se draží. V případě, že exekuce nejsou zaplaceny v plné výši, je v exekucích nadále pokračováno např. srážkami ze mzdy, mobiliární exekucí atd.

Pokud mají rodiče věcné břemeno na dožití, tak dražba nemovitosti nemá na to žádný vliv a vydražitel je musí přijmout v plném rozsahu. Rodiče nebo osoby s právem věcného břemene mohou tedy v nemovitosti bydlet nadále. Otázkou ale je, jaké plány má nový majitel nemovitosti. Jsou situace, kdy osoby s právem dožití raději samy opustí nemovitost, než aby nadále snášely nesnesitelné „zacházení“ ze strany nového majitele.

V takové situaci má nový majitel právo na vás podat návrh na exekuci na vyklizení nemovitosti (domu či bytu) a vybrat si exekutora, který za asistence policie toto provede. Tato „akce“ bude pro vás znamenat další dluhy, protože náklady na vyklizení budete platit zase a pouze vy!

V případě, že máte v nemovitosti trvalý pobyt, je povinností exekutora zajistit vám ubytování. Bohužel, exekutor může zvolit jakoukoliv kategorii ubytování. Takže počítat můžete s ubytováním někde na ubytovně. A tím „dle zákona“ exekutorovi povinnost vám sehnat bydlení z jeho strany končí!