Co přinesla novela exekuce dlužníkům a věřitelům

Milostivé léto 2023 pro živnostníky, podnikatele a částečně i firmy

Kdo bude oprávněn požádat o prominutí dluhu? Na jaké nedoplatky se vztahuje daňové období s výjimečným odpuštěním? Jaké podmínky budou muset živnostníci splnit? A jak bude proces mimořádného odpouštění probíhat? To vše se dočtete v tomto článku!

Bez realitky Brno


Rychlý prodej domu a bytu v Brně a okolí. Bez čekání na kupce, peníze ihned.

Bez realitky

Výpočet exekuce


Výpočet exekučních srážek ze mzdy. Online kalkulačka s aktualizací k 1.1.2024.

Vypočti exekuci

Jak řešit exekuce


Jak úspěšně řešit dluhy a exekuce bez ztráty majetku a nemovitosti v dražbě.

Řešení exekucí

Výkup s nájmem


Prodejte svůj dům nebo byt a bydlete v nemovitosti nadále formou nájmu.

Více informací

Třetí kolo Milostivého léta začíná od 1.7.2023 do 30.11.2023!

Poslanci schválili třetí fázi tzv. Milostivého léta, tato daňová amnestie nabízí jedinečnou možnost, jak splatit snadněji a výrazně levněji dluhy u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a celní správy. První dvě fáze milostivého léta byly zaměřeny hlavně na širokou veřejnost, ale letos do Milostivého léta se mohou připojit konečně i živnostníci.

Co je cílem Milostivého léta III

Hlavním účelem Milostivého léta v roce 2023 je nabídnout zejména podnikatelům možnost splatit dluhy (pouze původní částky) bez sankcí, jako jsou penále, úroky z prodlení, úroky z neuhrazené částky, pokuty za opožděné podání daňového přiznání, a to včetně nákladů spojených s řízením a exekučních nákladů.

Daňové nedoplatky

Všechny fyzické osoby budou mít možnost požádat o výjimečné prominutí dodatečných poplatků spojených s daněmi, jako jsou úroky, penále, pokuty za neuhrazení daní včas a nákladů související s jejich vymáháním, včetně exekučních nákladů.

K tomu je třeba podat žádost o mimořádné odpuštění. Žádost je zapotřebí podat během tzv. rozhodného období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023.

Aby se předešlo zneužívání této možnosti, prominutí se vztahuje pouze na dodatečné poplatky vzniklé do 30. září 2022. Pokud se jedná o dodatečné poplatky vyšší než 5 000 Kč, dlužníci budou mít možnost rozdělit splátky jistiny do čtyř pevně stanovených částek během sedmnácti měsíců od 1. července 2023. Pokud je jistina již uhrazena, může být prominutí dodatečných poplatků poskytnuto na základě samotné žádosti. Prominutí se nevztahuje na dodatečné poplatky, které jsou vymáhány prostřednictvím soudního exekutora (ty byly již zahrnuty v předchozích obdobích milostivého léta I a II) a také na dodatečné poplatky vymáhané prostřednictvím mezinárodní pomoci.

Bagatelní nedoplatky na dani

Fyzické a právnické osoby budou mít také možnost požádat o výjimečné odpuštění určitých drobných nedoplatků daní a příslušenství. Tento ustanovení platí pro drobné nedoplatky daní a příslušenství v individuální výši do 200 korun, které vznikly dlužníkům do 30. září 2022. Nutnou podmínkou je, aby celková částka těchto odpuštěných nedoplatků u jednoho správce daně nepřesáhla 1 000 korun. Tyto nedoplatky budou automaticky odpuštěny bez nutnosti žádosti s účinností od 1. července 2023, kdy vstoupí v platnost příslušný zákon.

Dluhy na sociálním pojištění

Fyzickým osobám, včetně drobných živnostníků a případně dalších podnikatelů, a také firmám, zejména obchodním společnostem, budou odpuštěny dluhy také v oblasti sociálního pojištění.

U sociální správy bude možné zaplatit dluhy na důchodovém a nemocenském pojištění a dluhy na příspěvku na politiku zaměstnanosti, které vznikly do 30. září 2022. Stačí zaplatit pouze jistinu dluhu a penále včetně exekučních srážek bude po zaplacení jistiny odpuštěno.

Splátky dluhu u sociální správy až na 5 let

Výhodou tohoto milostivého léta 2023 je, že dlužníci nemusí uhradit dluh v jedné splátce, pokud je dlužná částka vyšší než 5 tisíc korun. Dlužnou splátku lze rozložit u dluhu do 50 000 Kč až na 12 měsíců. U dluhu vyšších až na 60 měsíců, tedy 5 let.

Jak postupovat, když chcete uhradit dluh u sociální správy

Dlužník bude mít možnost zjistit výši svého dlužného pojistného včetně penále a exekučních nákladů online, pomocí nového služby na eportal.cz, který spravuje Česká správa sociálního zabezpečení. Dlužník si prostřednictvím této služby může zobrazit informace o nezaplacených pojistných platbách zaznamenaných až do 30. září minulého roku, stejně jako penále za nezaplacené pojistné a exekuční náklady stanovené do konce září 2022.

V případě, kdy bude dluh u sociální správy pouze na penále či exekučních nákladech, tedy nebude dlužná částka na pojistném, bude tento dluh automaticky ze zákona zrušen!

Pokud má dlužník nedoplatky na pojistném, bude mu penále a další příslušenství odpuštěno pouze tehdy, pokud oznámí v termínu od 1. července do 30. září 2023, že uhradí dlužní pojistné, a to i ve splátkách, a zároveň toto pojistné buď uhradí nebo bude je platit!

Odkup nemovitostí i zadlužených s možností nájemního bydlení

Výkup nemovitostí s nájmem

Máte dluhy u sociální správy nebo finančního úřadu? Chcete zaplatit původní dluh bez pokut a sankcí, ale nemáte potřebnou hotovost? Se zpětným výkupem nemovitostí získáte peníze ihned a bez ztráty bydlení.

Výkup nemovitostí
Výpočet exekučních srážek pomocí online kalkulačky
Výpočet exekuce 2024

Exekuce 2024. Kalkulačka pro výpočet exekuce s aktualizací od 1. ledna 2024. Jak vysokou částku vám exekutor v exekučním řízení srazí ze mzdy si spočítáte s naší kalkulačkou.

Vypočti exekuci
Bez realitky - prodejte nemovitost okamžitě bez čekání na kupce a placení provize realitce
Prodej nemovitostí bez realitky

Chcete prodat svůj byt nebo rodinný dům ihned bez provize realitní kanceláře? Nechcete platit provizi realitce, která je v průměrné výši 4 % z prodejní ceny nemovitosti? Využijte okamžitého výkupu a získejte nezávaznou nabídku zdarma. Je pouze na vás, jak se rozhodnete a jakým způsobem se rozhodnete nemovitost prodat.

Ihned a bez realitky