776 000 503 info@leaseback.cz Kontakt

Kalkulačka pro výpočet exekuce na plat

Kalkulačka pro rychlý výpočet exekučních srážek ze mzdy s aktualizací od 1. července 2022. S kalkulačkou pro výpočet exekuce si snadno a rychle zobrazíte, jakou částku nesmí exekutor dlužníkovi ze mzdy, platu či jiného příjmu strhnout. Aktuální výpočet nezabavitelné částky 2022.

Výpočet exekučních srážek ze mzdy

Nezabavitelná částka pro dlužníka a pro každou vyživovanou osobu v domácnosti se od července navýšila. Spočítejte si snadno a rychle, jakou částku může exekutor po aktualizaci srazit ze mzdy. U nových exekucí má plátce mzdy možnost si připočíst paušální odměnu (náhradu nákladů) ve výši 50 Kč. Tato částka není ve výpočtu zohledněna. Výpočet exekučních srážek ze mzdy má pouze informativní charakter a může se v některých případech lišit.

Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Nezabavitelná částka

Každým rokem se upravuje a zvyšuje částka, která je u exekučních srážek ze mzdy nepostižitelná. Jde o částku, která musí být vždy dlužníkovi vyplacena. Nezabavitelná částka slouží k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Výše částky upravuje občanský soudní řád a nařízení vlády.

Nezabavitelná částka od 1. července 2022

 • Nezabavitelná částka na osobu v exekuci (dlužníka) = 9 416,25 Kč
 • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželku a nezaopatřené děti) = 3 138,75 Kč
 • Životní minimum = 4 620 Kč
 • Částka, nad kterou se exekucí postihne veškerý zbytek mzdy = 25 110 Kč

Exekuce 2022 - Novinky

Od ledna 2022 platí novela občanského soudního řádu (zákon č. 286/2021 Sb.). Díky této novele si mohou zaměstnavatelé naúčtovat paušální náklady za zpracování exekucí u svých zaměstnanců. Možnost si nárokovat tuto paušální náhradu můžou zaměstnavatelé pouze u nových exekucí zahájených až po 1. lednu 2022.

Exekučním srážkám nepodléhá pouze mzda, ale také příjmy, které nahrazují mzdu a jsou vyjmenovány v ustanovení § 299 občanského soudního řádu. Přestože stravenkový paušál není mzda a ani není uveden v tomto ustanovení, platí pro něho určitá výjimka.

Exekuci nepodléhá pouze do určitého „limitu“, a to do výše 75,60 Kč za odpracovanou směnu. Je-li zaměstnavatelem vyplácena vyšší nadlimitní částka, stává se tato částka nad tento limit součástí exekučních srážek ze mzdy.

Co nesmí exekutor postihnout

U seniorů, kteří žijí v ústavu sociální péče (domově důchodců …) nepodléhá exekučním srážkám část důchodu, ze které se hradí pobyt v ústavu sociální péče. Exekuci nepodléhá i takzvané kapesné, které je ve výši 15 % z důchodu.

Mezi příjmy, které exekutor nesmí exekucí v roce 2022 postihnout, patří zejména: dávky sociální péče, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a jednorázové sociální dávky.

Přednostní pohledávky

 • pohledávky výživného
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
 • pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Oddlužení nemovitosti bez ztráty bydlení

ODDLUŽENÍ NEMOVITOSTI

Oddlužení nemovitostí bez ztráty bydlení! Zpětný výkup nemovitostí vám poskytne potřebné finanční prostředky na úhradu dluhů a exekucí. Nemovitost si můžete po čase odkoupit zpět do vašeho vlastnictví.

Více informací
Okamžitý výkup nemovitosti s možnosti nájemního bydlení

VÝKUP S NÁJMEM

Nestačíte splácet hypotéku? Splátky půjček jsou pro vás již neúnosné? Nechcete vlivem finančních problémů přijít o střechu nad hlavou? Máme pro vás řešení! S výkupem nemovitostí získáte okamžitě peníze bez nutnosti stěhování. Nemovitost můžete nadále užívat, a to v nájmu.

Více informací
Hypoteční kalkulačka vám spočítá měsíční splátku hypotéky.

HYPOTEČNÍ KALKULAČKA

Spočítejte si snadno a rychle splátku půjčky či hypotéky. Stačí zadat výši úvěru, dobu splatnosti a úrokovou sazbu. Výsledek v podobě měsíční splátky se vám zobrazí ihned.

Spočítat splátku

Časté dotazy k výpočtu exekucí


Jaká je výše nezabavitelné částky od 1.7.2022?

I tomu největšímu dlužníkovi nemůže exekutor srazit ze mzdy vše! Od 1. července 2022 je nezabavitelná částka na osobu dlužníka ve výši 9 416,25 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželku a nezaopatřené děti) je ve výši 3 138,75 Kč.

Od jaké částky mzdy mi exekutor srazí vše?

Od 1. července 2022 se částka nad kterou se srazí vše bez omezení navýšila na 25 110 Kč.

Jak spočítat exekuci?

Nejrychlejším způsobem, jak spočítat exekuci, je zadat do naší kalkulačky pro výpočet exekuce výši čisté mzdy, počet vyživovaných osob včetně manželky a typ vymáhané pohledávky (přednostní či nepředností). Kalkulačka pro výpočet exekuce vám ihned vypočte výši exekučních srážek ze mzdy.

Může exekuce postihnout i invalidní důchod?

Exekuci je možné nařídit na různé druhy příjmů. Od platu, mzdy či jiných příjmů od zaměstnavatele až po podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, mateřskou a také starobní a invalidní důchod.