Kalkulačka pro výpočet exekučních srážek ze mzdy

Výpočet exekuce 2023

Lidem v exekuci zůstane od 1. ledna 2023 více peněz ze mzdy. Za změnou ve výpočtu nezabavitelné částky stojí extrémní nárust nákladů na energie a bydlení. Tyto náklady se promítly do zvýšení životního minima a výše normativních nákladů na bydlení. S přijetím novely došlo i ke změně ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy a úpravě koeficientů, které nezabavitelnou částku nezvýšily o tolik, jako by to bylo se stávajícími koeficienty pro rok 2022.

Výpočet exekučních srážek ze mzdy

S kalkulačkou pro výpočet exekuce v roce 2023 si snadno a rychle zobrazíte, jakou částku nesmí exekutor lidem v exekuci ze mzdy, platu či jiného příjmu strhnout. U nových exekucí, zahájených od roku 2022 má plátce mzdy možnost si připočíst paušální odměnu (náhradu nákladů) ve výši 50 Kč. Tato částka není ve výpočtu zohledněna. Výpočet exekučních srážek ze mzdy má pouze informativní charakter a může se v některých případech lišit.

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Co je nezabavitelná částka

Každým rokem se upravuje a zvyšuje částka, která je u exekučních srážek ze mzdy nepostižitelná. Jde o částku, která musí být vždy dlužníkovi vyplacena. Nezabavitelná částka slouží k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Výše částky upravuje občanský soudní řád a nařízení vlády.

Nezabavitelná částka od 1. ledna 2023

 • Životní minimum jednotlivce = 4 860 Kč (doposud 4 620 Kč)
 • Nezabavitelná částka na osobu v exekuci (dlužníka) = 13 638 Kč (doposud 11 103,75 Kč)
 • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželku) = 3 409,50 Kč (doposud 3 701,25 Kč)
 • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželku) = 3 409,50 Kč (doposud 3 701,25 Kč)
 • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (nezaopatřené děti) = 3 409,50 Kč (doposud 3 701,25 Kč)
 • Částka, nad kterou se exekucí postihne veškerý zbytek mzdy = 30 685,5 Kč (doposud 29 610 Kč)

Nové koeficienty snížily nezabavitelnou částku

Od 1. ledna 2023 došlo ke změně koeficientů, které jsou podstatné pro výpočet nezabavitelné částky. Pokud by se výpočet neupravil, byla by nezabavitelná částka pro jednotlivce ve výši 15 343 Kč namísto schválených 13 638 Kč.

Pro výpočet nezabavitelná částky se nově použije místo ¾ pouze 2/3 ze součtu životního minima a částky normativních nákladů na bydlení.

Pro výpočet částky na vyživovanou osobu se koeficient změnil z 1/3 na ¼ ze základní nezabavitelné částky.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, se bude počítat namísto současného dvojnásobku násobkem 1,5.

Snížení koeficientů pro výpočet exekuce odůvodňuje vláda tím, že chce ochránit nejen věřitele, ale také dlužníky, kterým by při vyšší částce nemuselo vyjít oddlužení. Na druhou stranu je třeba také připomenout, že změna ve výpočtu exekuce může mít špatný dopad na lidi v exekuci, kteří nebudou mít finanční prostředky na úhradu svých základních potřeb v době neustálého zdražování.

Co nesmí exekutor postihnout

U seniorů, kteří žijí v ústavu sociální péče (domově důchodců …) nepodléhá exekučním srážkám část důchodu, ze které se hradí pobyt v ústavu sociální péče. Exekuci nepodléhá i takzvané kapesné, které je ve výši 15 % z důchodu.

Mezi příjmy, které exekutor nesmí exekucí v roce 2023 postihnout, patří zejména: dávky sociální péče, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a jednorázové sociální dávky.

Přednostní pohledávky

 • pohledávky výživného
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
 • pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění)
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Oddlužení nemovitostí bez ztráty bydlení

Oddlužení nemovitostí

Oddlužení nemovitostí bez ztráty bydlení! Zpětný výkup nemovitostí vám poskytne potřebné finanční prostředky na úhradu dluhů a exekucí. Nemovitost si můžete po čase odkoupit zpět do vašeho vlastnictví.

Více informací
Zpětný výkup nemovitostí - nemovitost můžete nadále užívat, a to formou nájmu.
Výkup s nájmem

Nestačíte splácet hypotéku? Splátky půjček jsou pro vás již neúnosné? Nechcete vlivem finančních problémů přijít o střechu nad hlavou? Máme pro vás řešení! S výkupem nemovitostí získáte okamžitě peníze bez nutnosti stěhování. Nemovitost můžete nadále užívat, a to formou nájmu.

Více informací
Hypoteční kalkulačka vám spočítá splátku hypotéky
Hypoteční kalkulačka

Spočítejte si snadno a rychle splátku půjčky či hypotéky. Stačí zadat výši úvěru, dobu splatnosti a úrokovou sazbu. Výsledek v podobě měsíční splátky se vám zobrazí ihned.

Spočítat hypotéku

Neodkládejte řešení exekucí

Řešíme komplikované životní situace i bez ztráty nemovitosti.

Časté dotazy k výpočtu exekucí

I tomu největšímu dlužníkovi nemůže exekutor srazit ze mzdy vše! Od 1. ledna 2023 je nezabavitelná částka na osobu dlužníka ve výši 13 638 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželku a nezaopatřené děti) se snížila na 3 409,50 Kč.

Od 1. ledna 2023 se částka nad kterou se srazí vše bez omezení navýšila na 30 685,5 Kč.

Nejrychlejším způsobem, jak spočítat exekuci, je zadat do naší kalkulačky pro výpočet exekuce výši čisté mzdy, počet vyživovaných osob včetně manželky a typ vymáhané pohledávky (přednostní či nepředností). Kalkulačka pro výpočet exekuce vám ihned vypočte výši exekučních srážek ze mzdy.

Exekuci je možné nařídit na různé druhy příjmů. Od platu, mzdy či jiných příjmů od zaměstnavatele až po podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, mateřskou a také starobní a invalidní důchod.