739 787 897 776 000 503 info@leaseback.cz KONTAKT

Exekuce 2022
Novinky ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy

S kalkulačkou pro výpočet exekuce 2022 si snadno a rychle zobrazíte, jakou částku nesmí exekutor dlužníkovi ze mzdy, platu či jiného příjmu strhnout. Aktualizovaná kalkulačka vám vypočítá výši nezabavitelné částky s navýšeným životním minimem od 1. dubna 2022.

Výpočet exekučních srážek ze mzdy

Kalkulačka pro výpočet exekuce nabízí dva výpočty. Je to z důvodu nejasného výkladu mimořádné valorizace, která proběhla koncem ledna 2022. Dle metodiky Ministerstva spravedlnosti by se tato mimořádná valorizace měla zohlednit pro stanovení výše nezabavitelné částky. Bohužel, toto stanovisko není právně závazné a některé soudy v (Českých Budějovicích, Hradci Králové či Ostravě) mají opačný názor.

Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).

Výpočet dle metodiky Ministerstva spravedlnosti:
Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:
Výpočet podle řádně navýšených normativních nákladů:
Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Nezabavitelná částka

Každým rokem se upravuje a zvyšuje částka, která je u exekučních srážek ze mzdy nepostižitelná. Jde o částku, která musí být vždy dlužníkovi vyplacena. Nezabavitelná částka slouží k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Výše částky upravuje občanský soudní řád a nařízení vlády.

Nezabavitelná částka od 1. dubna 2022 dle metodiky MS

 • Nezabavitelná částka na osobu v exekuci (dlužníka) = 9 138,75 Kč
 • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželku a nezaopatřené děti) = 3 046,25 Kč
 • Životní minimum = 4 250 Kč
 • Částka, nad kterou se exekucí postihne veškerý zbytek mzdy = 24 370 Kč

Nezabavitelná částka od 1. dubna 2022 bez mimořádné valorizace

 • Nezabavitelná částka na osobu v exekuci (dlužníka) = 8 298,75 Kč
 • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželku a nezaopatřené děti) = 2 766,25 Kč
 • Životní minimum = 4 250 Kč
 • Částka, nad kterou se exekucí postihne veškerý zbytek mzdy = 22 130 Kč

Exekuce 2022 - Novinky

Exekučním srážkám nepodléhá pouze mzda, ale také příjmy, které nahrazují mzdu a jsou vyjmenovány v ustanovení § 299 občanského soudního řádu. Přestože stravenkový paušál není mzda a ani není uveden v tomto ustanovení, platí pro něho určitá výjimka.

Exekuci nepodléhá pouze do určitého „limitu“, a to do výše 75,60 Kč za odpracovanou směnu. Je-li zaměstnavatelem vyplácena vyšší nadlimitní částka, stává se tato částka nad tento limit součástí exekučních srážek ze mzdy.

Co nesmí exekutor postihnout

U seniorů, kteří žijí v ústavu sociální péče (domově důchodců …) nepodléhá exekučním srážkám část důchodu, ze které se hradí pobyt v ústavu sociální péče. Exekuci nepodléhá i takzvané kapesné, které je ve výši 15 % z důchodu.

Mezi příjmy, které exekutor nesmí exekucí v roce 2022 postihnout, patří zejména: dávky sociální péče, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a jednorázové sociální dávky.

Přednostní pohledávky

Mezi přednostní pohledávky řadíme

 • pohledávky výživného
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
 • pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Oddlužení nemovitostí

Oddlužení nemovitostí bez ztráty bydlení! Zpětný výkup nemovitostí vám poskytne potřebné finanční prostředky na úhradu dluhů a exekucí. Nemovitost si můžete po čase odkoupit zpět do vašeho vlastnictví.
Více informací

Výkup s nájmem

Nestačíte splácet hypotéku? Splátky půjček jsou pro vás již neúnosné? Nechcete vlivem finančních problémů přijít o střechu nad hlavou? Máme pro vás řešení! S výkupem nemovitostí získáte okamžitě peníze bez nutnosti stěhování. Nemovitost můžete nadále užívat, a to v nájmu.
Více informací

Hypoteční kalkulačka

Spočítejte si snadno a rychle splátku půjčky či hypotéky. Stačí zadat výši úvěru, dobu splatnosti a úrokovou sazbu. Výsledek v podobě měsíční splátky se vám zobrazí ihned.
Vypočet hypotéky

Časté dotazy k výpočtu exekucí


Jaká je výše nezabavitelné částky v roce 2022?

I tomu největšímu dlužníkovi nemůže exekutor srazit ze mzdy vše! V roce 2022 je nezabavitelná částka na osobu dlužníka dle metodiky Ministerstva spravedlnosti ve výši 9 138,75 Kč. V tomto výpočtu je zohledněna mimořádná valorizace z konce ledna 2022. Nezabavitelná částka k 1. dubnu 2022 bez této mimořádné valorizace je ve výši 8 298,75 Kč.

Od jaké částky mzdy mi exekutor srazí vše?

Od částky 22 130 Kč podléhá mzda v roce 2022 exekučním srážkám v plné výši (počítáno bez mimořádné valorizace). Dle metodiky Ministerstva spravedlnosti je tato částka navýšena na 24 370 Kč, a to díky mimořádné valorizaci.

Co je přednostní a nepředností pohledávka?

Pokud má dlužník nepřednostní pohledávku srazí se mu o 1/3 ze zbytku čisté mzdy méně, než kdyby měl přednostní pohledávku. Mezi přednostní pohledávky patří pohledávky na výživném, daně, nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění, náhrady újmy poškozenému ublížením na zdraví, náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy atd.

Nepřednostní pohledávky jsou pohledávky z půjček, splátek hypoték, nezaplacené faktury za mobil, plyn a elektřinu, dále leasingy, jízda na černo atd.

Může exekuce postihnout i invalidní důchod?

Exekuci je možné nařídit na různé druhy příjmů. Od platu, mzdy či jiných příjmů od zaměstnavatele až po podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, mateřskou a také starobní a invalidní důchod.