739 787 897 776 000 503 info@leaseback.cz KONTAKT

Milostivé léto 2021
vám sníží exekuce až o 90 %

Milostivé léto je šance, která se už nebude opakovat! Statisícům lidí v exekuci umožní splatit dluhy bez pokut, úroků a nákladů v nalézacím a exekučním řízení! K ukončení exekuce bude stačit zaplatit pouze jistinu (původní dluh) + poplatek za zastavení exekuce ve výši 750 Kč + DPH.

Zbavte se exekucí jednou provždy!

Milostivé léto představuje jedinečnou šanci pro lidi v exekuci, kteří mají zájem se dostat z finančních problémů a začít žít nový „normální“ život bez dluhů, komplikací a nástrah v exekučním řízení. Ale pozor, tato šance je časově omezena! Vyplatit exekuce tímto způsobem bude možné pouze v termínu od 28.10.2021 do 28.1.2022.

Milostivé léto v exekucích

Jaké exekuce můžete vyplatit!

Milostivé léto se týká pouze exekucí, které mají lidé u veřejnoprávních institucí, institucí s jakýmkoliv státním podílem nebo podniků s účastí města či obce.

Jedná se tedy o dluhy vymáhané zejména za:

  • Neplacení sociálního a zdravotního pojištění
  • Neuhrazené poplatky za televizi a rádio
  • Jízdu načerno v hromadné dopravě
  • Neuhrazené poplatky za popelnice
  • Dluhy na nájemném, kde je pronajímatelem město či obec
  • Dluh za energie vůči společnosti ČEZ a.s.
  • Dluhy spojené s nemocnicí, školou apod.

Zpětný výkup nemovitostí

Peníze ihned, bez registru a prokazování příjmu! Využijte Milostivého léta a vyplaťte si dluhy a exekuce na nemovitosti! Nemovitost prodáte, nadále užíváte a pak znovu například přes hypotéku koupíte zpět.

Na jaké dluhy se Milostné léto nevztahuje

Milostivé léto se může uplatnit pouze na exekuce, které řeší soudní exekutoři! Nevztahuje se na exekuce daňové nebo správní. Taktéž se milostivé léto netýká exekucí, kde věřitel je soukromý subjekt např. banka, nebankovní společnost, mobilní operátor, soukromá osoba apod.

Odpuštění dluhů se nevztahuje také na pohledávky na výživném, na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníkovi uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, dále na pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a na pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.

Milostivé léto se nevztahuje na lidi, kterým soud schválil oddlužení.

Co byste měli také vědět

Milostivé léto začíná 28.10.2021. Peníze, které byly exekutorovi zaslány před tímto datem, budou s největší pravděpodobností použity na úhradu příslušenství dluhu, nikoliv na úhradu jistiny.

V případě, že má dlužník exekuční srážky ze mzdy, nebudou tyto srážky do Milostivého léta zahrnuty.

Návod, jak u Milostivého léta postupovat

1. ZJIŠTĚNÍ VÝŠE JISTINY

Na začátku je nejdůležitější znát výši původního dluhu, tedy jistinu. Pokud jste již dluh částečně uhradili, může být jistina nižší, než byla původní výše dluhu.

Pojem „jistina“ je původní dlužná částka bez pokut, úroků z prodlení, nákladů v nalézacím a exekučním řízení.

Doporučujeme, abyste co nejrychleji napsali exekutorovi doporučený dopis s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny z důvodu jejího uhrazení v souladu s článkem IV, zákon 286/2021 Sb.. Využít můžete rovněž datovou schránku. V dopise nezapomeňte uvést, jakou formou chcete být vyrozuměni o výši dluhu např. pomocí SMS, e-mailu apod.

Exekutor by měl dle vyjádření Exekutorské komory odpovědět bez zbytečného odkladu.

2. ZAPLACENÍ DLUHU

Jakmile se dozvíte od exekutora výši zbývající jistiny, tedy jakou částku máte v rámci Milostivého léta zaplatit, neváhejte a okamžitě dluh uhraďte. Nesmíte ale zapomenout, že k této částce musíte připočíst poplatek za zastavení exekuce ve výši 750 Kč + DPH, tedy 907,50 Kč.

Šance snížit si dluh až o 90 % se už nebude v budoucnu opakovat. Je nutno ale splnit podmínky a dluh uhradit v termínu 28.10.2021 – 28.1.2022. Pokud splníte tuto podmínku, bude exekuce ukončena.

3. CO BUDE PO ZAPLACENÍ

Po zaplacení exekuce nebude exekutor v exekuci samozřejmě pokračovat. Právní úprava je postavena na tom, že při splnění podmínek Milostivého léta exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení příslušenství. Ve standardní lhůtě max. dvou měsíců vydá rozhodnutí o zastavení exekuce a v písemné formě ho rozešle bez zbytečného odkladu dlužníkovi a všem subjektům či osobám, kterým doručil exekuční příkaz (např. zaměstnavatel, ČSSZ, banka, katastr nemovitostí atd.).

Váš majetek bude odblokován, skončí exekuční srážky ze mzdy a blokace bankovního účtu.

Výkup nemovitostí s nájmem

Chcete si snížit exekuce až o 90 % pomocí Milostivého léta? Nemůžete sehnat v termínu 28.10.2021 – 28.1.2022 potřebnou finanční hotovost? Nikde vám nepůjčí? Se zpětným výkupem nemovitostí získáte peníze ihned a bez ztráty bydlení.
Více informací

Výpočet exekuce

Exekuce 2022. Kalkulačka pro výpočet exekuce s aktualizací od 1.1.2022. Jak vysokou částku vám exekutor v exekučním řízení srazí ze mzdy se dozvíte zde.
Vypočítej

Prodej nemovitosti bez realitky

Prodejte svou nemovitost ihned, bez realitky a její provize! Neplaťte zbytečně provizi, která je v průměru okolo 4 % z prodeje nemovitosti. Získejte nezávaznou nabídku zdarma a rozhodněte se, jakým způsobem nemovitost prodáte.
Prodej bez realitky

Časté dotazy k Milostivému létu 2021


Co je Milostivé léto 2021?

Milostivé léto 2021 je časově omezená akce, která se už nebude v exekucích zřejmě opakovat! Statisícům lidí umožní v období tří měsíců splatit dluhy, které jsou již vymáhány exekutory, a to bez navýšení! Stačí zaplatit jistinu (původní dluh) + poplatek ve výši 809 Kč za zastavení exekuce.

Kdy začíná akce Milostivé léto 2021?

V období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 můžete využít této jedinečné příležitosti.

Kolik můžu s Milostivým létem ušetřit?

Milostivé léto vám pomůže snížit dluhy třeba až o 90 %! Zaplatíte pouze jistinu + jednorázový poplatek 809 Kč, který slouží k zastavení exekuce. Pokuty, úroky z prodlení, náklady v nalézacím a exekučním řízení budou vám prominuty!

Jaké exekuce můžete vyplatit?

Milostivé léto se týká pouze exekucí, které mají lidé u veřejnoprávních institucí, institucí s jakýmkoliv státním podílem nebo podniků s účastí města či obce.

Vyplatit můžete dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, jízdu načerno v hromadné dopravě, dluhy za energie vůči společnosti ČEZ a.s., neuhrazené poplatky za komunální odpad a dluhy na nájemném, kde je pronajímatelem město či obec.